Spring naar hoofd-inhoud

BEHANDELING PARODONTITIS  

Het doel van de behandeling is om het proces van ontsteking van het tandbed (parodontitis) af te remmen of geheel te stoppen. Hoe eerder de tandvleesontsteking wordt ontdekt, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. Verder is een actieve medewerking van de patiënt onontbeerlijk, want zonder een goede mondhygiëne zijn zelfs de beste behandeltechnieken zinloos.

De behandeling wordt voorafgegaan door een grondige diagnose waarbij de hoeveelheid tandplak, de aanwezige pockets en eventueel de bacteriën in de tandplak in kaart worden gebracht. Ons team maakt hiervoor ook röntgenfoto's.

Pocketreiniging: de eigenlijke behandeling begint met het grondig verwijderen van tandplak van alle tand- en worteloppervlakken, waarbij ook vaak de vullingsranden en dergelijke worden glad gemaakt zodat een betere reiniging mogelijk wordt.

Tandplak en tandsteen onder aan de worteloppervlaktes onder het tandvlees worden verwijderd. Deze behandeling wordt pijnloos uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Na enkele weken wordt het succes van de behandeling geëvalueerd tijdens een extra controle.

Vervolgbehandeling

Afhankelijk van de resultaten van deze speciale reiniging worden verdere stappen ondernomen, zoals een eventuele gedeeltelijke herhaling van de pocketreiniging.

In sommige gevallen is aansluitend een reparatie van verloren tandbedweefsel via zogeheten regeneratieve technieken zinvol. Hierbij kan het gaan om een behandeling van de zachte weefsels en het bot.

Voor succes op lange termijn zijn regelmatige (3 tot 6 maandelijkse) controles en professionele gebitsreiniging door de mondhygiënist(e) van groot belang. Naast een zorgvuldige mondhygiëne – in positieve zin – zijn roken en alcoholmisbruik – in negatieve zin – van grote invloed op het succes van de behandeling.